Follow

@Jngorria@mastodon.social Supongo que si estás en Bilbao, estarás acompañando ese café con un pintxo de tortilla de patatas... o por lo menos con un bollo de mantequilla. ;)

Sign in to participate in the conversation
Ubuntu Social

This server was setup for the Ubuntu community to use.